EVAS
Üretim
Oto Tank Özellikleri   Mamül Testleri
Başlangıçta

Yüksek kalite LPG tüpünün adresi EVAS, aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek ana hedefini müşteri memnuniyeti olarak belirlemiştir. Girdi Malzeme Kontrol Planı doğrultusunda tüm hammaddeler; saç, kaynak malzemeleri, boya v.b. ve yarı mamuller; kalkan, şase, vana üretim alanına alınır. EVAS tesislerini ve çalışma esaslarını kontrol edilmemiş hiçbir hammadde ve yarımamul üretime giremeyeceği şekilde şekillendirmiştir.

Tüpler kapasitelerine göre 2 veya 3 parçalı olarak üretilmektedir. İki parçalı tüp üretiminde, alt ve üst kovan derin çekme yöntemi ile hidrolik pres kullanılarak yapılır. Etek kesme ve kordon çekme işlemleri yapıldıktan sonra, kovanlar yıkama ünitesinden geçirilir. Yıkama ünitesinde kimyasallarla yüzeyi temizlenen parçalar daha sonra durulanır ve kurutulur. Bu şekilde malzeme üzerinde olabilecek kaynak operasyonuna zararlı tabaka temizlenmiş olur.

EVAS

Parçaların temizlenmesini takiben, kolaret (muf), kalkan ve şase kaynakları otomatik gaz altı ark kaynağı yöntemi (MAG) kullanılarak yapılır. Birbirine tutturulmuş kovanlar tek tur çevresel tozaltı kaynak yöntemi ile otomatik kaynak makineleri kullanılarak yapılır. Bu kaynak işlemi sırasında tam nüfuziyet esasdır. Tüm kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından yönetmeliklerde belirtilen kaynak esaslarına uyularak yapılmaktadır. Buna ilave olarak kaynak verileri teknisyenler tarafından düzenli olarak monitörlerden takip edilir ve verilerin sisteme girişi yapılır.

Yüksek kapasiteli tüpler üç parçalı olarak üretilir. Üç parçalı tüplerin gövdesi silindir haline getirilerek, otomatik toz altı ark kaynak makinesinde uzunlamasına alın kaynağı yapılır. Kovan başları etek kesme ve kordon çekme işlemleri yapıldıktan sonra otomatik toz altı ark kaynak makinesi ile ana kovana kaynatılır.

Üretim sırasında

Kaynak işlemlerinin ardından tüpler gerilim giderme/normalizasyon işleminden geçirilir. Bu işlem sırasında metal orijinal özelliklerini geri kazanır. EVAS'ın haklı gururu, dünyada ilk kez dijital olarak kontrol edilen ve düzenli olarak ısı kontrolü ve kaydı yapılan otomatik yükleme ve boşaltma sistemine sahip normalizasyon fırını kullanılmaktadır. Tüpler homojen bir biçimde ateşe doğrudan temas etmeyecek şekilde ısıtılır. Malzemenin türü ve kalınlığına göre fırın içi dolaşım hızı, sıcak tutma ve soğutma zaman aralıkları ayarlanarak malzemenin orijinal değerlerine en sağlıklı şekilde dönüşü sağlanır.

Gerilim giderme/Normalizasyon işleminin ardından tüm tüpler üretim standartlarına göre ve kullanıldıkları gazın cinsine istinaden hidrostatik teste tabi tutulurlar.

Hidrostatik testin ardından, tüpler SA 2,5 yüzey kalitesinde kumlanarak bitirme işlemleri öncesi uygun yüzey kalitesi ve pürüzlülüğü elde edilir. Kumlama sonrası tüpler ısıtılarak çinko kaplamaya hazırlanır.

Çinko kaplama robotik tabancalarla metal püskürtme yöntemi ile uygulanır. Bu sistem ile eşit dağılımlı ve tam nüfuziyeti sağlanmış çinko kaplama elde edilir.

Çinko kaplamayı takiben, tüpler yaş veya toz boya uygulamasına tabi tutulur. Her iki sistemde tam otomatik kabinlerde insan eli değmeden yapılır. Bununla birlikte her türlü çok renkli uygulama talepleri tatbik edilir.


Bitirme

Boyama sürecini takiben müşteri talepleri doğrultusunda tüp üzerine logo, serigrafi veya tampon yöntemi ile uygulanmaktadır. Vana sıkma sürecinden önce kolaret (muf) ağzında oluşabilecek kum, boya ve diğer yabancı cisimler temizlenir. Vana sıkım sürecinde PLC kontrollü makine kullanılır ve tork değerleri kaydedilir.
Vana sıkım sürecini takiben tüplerin tamamı 6-7 barda sızdırmazlık testine tabi tutulur. Tüpler otomatik ölçüm cihazlarında iki defa tartılarak dara ağırlıkları inkjet yazıcılar ile yüzey üzerine basılır. Nakliye öncesi tüm tüpler balonlu naylon veya plastik file ile giydirilerek nakliye sırasında zarar görmesi engellenir.
Telefon 0216 378 73 15 (pbx) Telefon 0216 378 10 06 Telefon info@evas.com.tr
Anasayfa Kişisel Verilerin Korunması Site Haritası EN